Head-Event
Head-Event.1

ครบเครื่องเรื่องต้องรู้ ของครูกับ iPad รุ่น 2

0001 5

APPLE TEACHER – ครบเครื่องเรื่องต้องรู้

     Apple เปิดโครงการพิเศษ ชวนครูเข้าค่ายอบรมออนไลน์ “ครบเครื่องเรื่องต้องรู้ของครู กับ iPad รุ่นที่ 2” โดยวิทยากรจาก Apple Professional Learning Provider – ให้คุณครูได้เพิ่มประสบการณ์ เสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมก้าวสู่การเป็นครูยุคดิจิทัลและ New Normal ซึ่งในโครงการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น พร้อมทั้งเทคนิคและไอเดียต่าง ๆ มากมาย

โครงการนี้ เหมาะสำหรับคุณครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกรายวิชา ทุกระดับ

โดยเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 10, 17, 24 31 กรกฎาคม และวันที่ 7, 14 สิงหาคม 2564 (ทุกวันเสาร์)

สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. อุปกรณ์ iPad หรือ iPhone
  2. Apple ID ส่วนบุคคล
  3. แอพ Webex Meeting เพื่อใช้ในการอบรมออนไลน์

หมายเหตุ

  • โครงการนี้ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม
  • เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว คุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมและผ่านการทดสอบตามข้อกำหนด จะได้รับเกียรติบัตร Apple Teach
  • ปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็ม

คุณครูที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สมัครได้ตามลิงค์นี้ https://bit.ly/WTC-ApplyAppleTeacherG2  หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในรูป #WTCcomputer #Apple #AppleTeacher

WORLD DIDAC 2018 Bangkok

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านการศึกษาระดับโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2561 ทางบริษัท ดับบลิวทีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้า และ Solution ด้านการศึกษาให้กับผู้เข้าชมงาน ทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

Eventwtc-2018-1
Eventwtc-2018-2
Eventwtc-2018-3
Eventwtc-2018-4
Eventwtc-2018-5
Eventwtc-2018-6
Eventwtc-2018-3
Eventwtc-2018-6

© 2021 WTC COMPUTER. All rights reserved.